FR / NL
Bluemind Neurowetenschappen ten dienste van de gezondheidzorg

Meer informatie over

onze trainingen

Management voor kaderleden
in de gezondheidssector

Onze oplossingen voor de ziekenhuiswereld

De opleidingen van bluemind helpen elke afdeling van het ziekenhuis en elk personeelslid zijn handelingen en beslissingen aan te passen aan de realiteit van het terrein.

Wij dragen bij tot een geesteshouding die het welzijn op het werk bevordert, evenals een soepel management en leadership, vlotheid in de sociale omgang en assertiviteit, sterke prestaties en efficiëntie, creativiteit en vernieuwingszin, aanpassing aan veranderingen en het vermogen om complexiteit te integreren.

Opleidingen

Onze opleidingen gebeuren in uw lokalen. Wij stemmen onze tussenkomst af op uw behoeften en doelstellingen, dit in nauwe samenwerking met uw HR-verantwoordelijken en/of verantwoordelijken van de Verpleegkundige afdeling.

Hieronder enkele voorbeelden van vormingen die we al in andere ziekenhuizen hebben gegeven:

Coaching

Om een persoon of team te begeleiden bij het definiëren en realiseren van zijn doelen, gebruikt de NCG-coach vernieuwende, verrassend krachtige technieken. Deze helpen de coachee om zijn diepe drijfveren te identificeren, ze van hun remmingen te ontdoen en ze volop te benutten. De NCG-coach leert u ook de verborgen mogelijkheden van uw prefrontale cortex te mobiliseren. NCG-coaching leidt tot een subtiele onthulling van de diepe motivaties die in elk van ons aanwezig zijn, verrijkt ons met nieuwe inzichten in ons werk, onze manier van functioneren en onze visie op het leven. Ze verhoogt bovendien onze levenskwaliteit.

Consultancy-Advies

Kaderleden in ziekenhuizen krijgen af te rekenen met absenteïsme in de diensten, een soms hoge turnover, gedemotiveerde werknemers, machtsverhoudingen en soms steriele machtsspelletjes… Het hele ziekenhuis draagt hier de gevolgen van.

De experten van bluemind zijn opgeleid om in deze context tussen te komen. Dank zij de NGM brengen ze verpleegkundige kaderleden en directie, HR-managers en leden van het directiecomité een geavanceerd interpretatierooster voor het menselijk gedrag bij alsook vernieuwende organisatie-instrumenten die nodig zijn om tegen een beperkte kost de structuur van de ziekenhuisorganisatie aan te passen aan het wezen van uw medewerkers en de traditionele organisatie van uw structuren tot een nieuwe efficiëntie te brengen.

Onze aanpak kenmerkt zich door een volledige samenwerking, op basis van grondig overleg en transparantie, en is gemakkelijk te implementeren.

Hij leidt tot een merkbare verbetering van de arbeidsomstandigheden, een betere rolverdeling en coördinatie. Elk van uw medewerkers ervaart een betere levenskwaliteit op het werk.

Nieuws

01/04/2011 > Nieuws

‘Wijzer van Stress’. Fradin J., Uitgeverij de boeck, Antwerpen (2011).

////////////////////////////////////////////////////////////

Nous contacter - Powered by 2B.COM - design by Vous êtes ici